29 / 1

عرفان کوچاری

وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین ۷ فروردین ماه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران امور خارجه ایران و چین ،سند جامع همکاری های ۲۵ ساله بین دو کشور را به امضا رساندند.

کارگزاری فارابی