43 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

تور رسانه‌ای بازدید از برنامه‌های نوروزی شهرداری با حضور در خانه مینایی، خیان خوانی و اجرای موسیقی بوشهری توسط محسن شریفیان و گروه لیان ، بازدید از کاروان نوروزی و عروسک گردانی در سطح شهر صبح امروز به همت شهرداری تهران برگزار شد.

کارگزاری فارابی