21 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

آغاز عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت و بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صبح امرو ز و به صورت مجازی در استان های مختلف باحضور محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی ، محمدمخبر رئیس ستاد اجرای فرمان امام (ره) و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کارگزاری فارابی