34 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

عوامل مجموعه تلویزیونی نوروز رنگی به کارگردانی علی مسعودی با حضور در خبرگزاری تسنیم به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

کارگزاری فارابی