24 / 1

محمد رفیعی موحد

اورژانس هوایی ۱۱۵ قم از زمان تاسیس برای امدادرسانی به شهروندان و هموطنان نیازمند به خدمات فوری پزشکی دور از مراکز درمانی اعزام می گردد که در صورت انتقال زمینی آنها به بیمارستان، مخاطرات جدی وجود داشته باشد و این فرشته نجات آهنین بال در آخرین ماموریت خود به کمک مصدومان حادثه برخورد شدید دو خودروی سواری در یکی از جاده های فرعی استان قم شتافت.

کارگزاری فارابی