23 / 1

محمدعلی مریزاد

رزمایش همدلی به همت بسیج سازندگی استان قم صبح امروز با تهیه ۳۰ هزار بسته معیشتی در مسجد مقدس جمکران آغاز شد.

کارگزاری فارابی