25 / 25

میلاد حمادی

با گذشت چندماه از دپوکردن زباله های شادگان و ۲شهر تابعه آن درمجاورت تالاب شادگان هنوز شهرداری و محیط زیست این مکان را پاکسازی نکرده .سایت پسماند شهرداری شادگان در حاشیه تالاب قرار دارد که علاوه برنامناسب کردن چهره این منطقه ،بوی نامطبوع،دود و زباله را تا شعاع چند کیلومتری فراگرفته است .همچنین بدلیل عدم حصارکشی مدفن زباله،وزش باد باعث میشود بخش زیادی از زباله ها به داخل تالاب پراکنده شود.

کارگزاری فارابی