جزئیات مصوبات کارگروه تنظیم بازار/تکلیف جدید گمرک برای ایجاد دسترسی به آمار تجاری/تخصیص ارز به روغن خام رسوبی در گمرکات


جزئیات مصوبات کارگروه تنظیم بازار/تکلیف جدید گمرک برای ایجاد دسترسی به آمار تجاری/تخصیص ارز به روغن خام رسوبی در گمرکات

طبق مصوبات تنظیم بازار، مقرر شد تا دسترسی لازم از سوی گمرک در خصوص آمار و اطلاعات برخط واردات و صادرات کالاها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی مصوبات تنظیم بازار نشان میدهد، در آخرین جلسه این کارگروه مقرر شده است،  بر اساس تصمیمات دستور دوم یکصدو بیست و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/308019 مورخ 1399/12/19) و مباحث مربوط به اقدامات و آمار و اطلاعات برخط واردات و صادرات کالاها از سوی گمرکات جمهوری اسلامی ایران پیگیری مجدد به منظور ایجاد سطح دسترسی برخط از سوی معاونت ذیربط در گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

همچنین نظر به ابلاغ خرید تضمینی انواع دانه های روغنی به شماره 20/30157 مورخ 99/12/11 از سوی وزارت جهاد کشاورزی شامل دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه گلرنگ و دانه کلزا و وجود اختلاف قیمت روغن استحصالی با قیمت ها یمصوب و جاری روغن نباتی پیشنهادات لازم در خصوص آثار مالی اختلاف قیمت و نحوه تامین ما به التفاوت ریالی ناشی از آن در جلسه مطرح و مقر گردید مراتب در جلهس کمیته رصد و پایش روغن خوراکی با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه به ریاست قائم مقام وزیر در امور بازرگانی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد. همچنین تصمیمات کمیته مذکور به عنوان مصوبه کارگروه تنظیم بازار تلقی می گردد.

الف- دفتر امور خدمات بازرگانی نسبت به اعلام میزان ثبت سفارشات انجام شده به منظور تخصیص و تامین ارز واردات انواع روغن خام به بانک مرکزی اقدام نماید.

ب- مانده موجودی روغن خام وارد شده به گمرکات و عدم ترخیص کالا به دلیل تعیین و تکلیف تخصیص و تامین ارز احصاء و به بانک مرکزی ارسال تا نسبت به برنامه ریزی برای ترخیص به موقع کالای مذکور اقدام گردد.

ج- بانک مرکزی گزارش میزان تخصیص و تامین ارز واردات روغن خام در سال 99 و 1400 را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه و مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نسبت به تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالای مذکور برای سه ماهه ابتدای سال 1400 اقدام نماید.

اهم مباحث و متن مصوبات

دستگاه/سازمان:
مجری/متعهد/پیگیری کننده

مدت زمان اقدام

دستور اول: گزارش رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی و ضروری و پیشنهادات لازم برای کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها

1) با عنایت به گزارش رصد و پایش تغییرات قیمت کالاهای اساسی از سوی اتاق اصناف کشور در خصوص میزان تولید، عرضه و قیمت پیاز در سطح کشور و به استناد مکاتبات معاونت بازرگانی داخلی پیرامون بخش ساماندهی بازار عرضه پیاز مازاد بر نیاز (نامه شماره 60/320809 مورخ 99/12/27) در جلسه مقرر گردید به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تسریع در جهت خرید تضمینی پیاز تولیدی از کشاورزان در مناطق تولید به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلسه ای با محوریت سازمان مرکزی تعاون روستایی و دستگاه ذیربط تشکیل تا نسبت به خرید و جمع آوری پیازهای مازاد بر نیاز کشور، برنامه ریزی برای صادرات و یا عرضه در بازار در زمان های مورد نیاز اقدام گردد.

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستاییبلافاصله

2) به استناد تصمیمات بند (3) جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و استانداران سراسر کشور (موضوع نامه شماره 60/24229 مورخ 1400/1/15) مبتنی بر ابلاغ اقلام مشمول طرح تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و ضوابط مربوط به آن و گزارش اقدامات مربوط به تنظیم بازار خرما کشور از روند قیمت و تامین و عرضه در شبکه های صنفی، بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و فروشگاه های زنجیره ای و به استناد تصمیمات کمیته رصد و پایش خرمای کشور مجددا تصمیمات ذیل مورد تاکید قرار گرفت.

2-1) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نسبت به هماهنگی و تنظیم شبکه گسترده توزیع خرمای مورد نیاز (مضافتی و کبکاب) در شبکه فروشگاه های زنجیره ای، بازارهای سازمان میادین شهرداری ترهان و اصناف مرتبط با قیمت حداکثر 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران انجام و با هرگونه گران فروشی خارج از عرف پیرامون عرضه خرما برخورد قانونی نماید.

2-2-) کلیه فروشگاه های زنجیره ای متناسب با ابلاغ کمیته رصد و پایش خرما نسبت به عرضه مستقیم و گسترده خرما با دامنه سود 10 درصدی طوری اقدام نمایند که در شلف ورودی فروشگاه های قابل رویت باشد.

2-3- کلیه استان های سراسر کشور ضمن هماهنگی کامل با انجمن ملی خرما و تولیدکنندگان معرفی شده به حوزه استان ها متناسب با نیاز استان و با تعیین شبکه مناسب نسبت به عرضه مستقیم خرما با قیمتت مناسب تا پایان ماه مبارک رمضان اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور

مستمر

3)‌ پیرو تصمیمات بند (4) یکصد و سی و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/23389 مورخ 1400/1/14) در خصوص ثبت سفارش و تامین ارز واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه گزارش نحوه تخصیص و تامین ارز ان از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مطرح و مقرر گردید به منظور تسریع در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالای مذکور و تغییر گروه کالایی از دو به یک مکاتبه لازم از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات صورت پذیرد.دفتر مقررات صادرات و واردات مستمر
4) پیرو تصمیمات دستور دوم یکصد و سی سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/35077 مورخ 1400/1/25) و نظر به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص نحوه توزیع انواع تایر سایز سنگین از طریق سامانه جامع تجارت و انباشت برخی از سایزها در انبار تولیدکنندگان مقرر گردید به منظور حمایت توامان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ضمن تامین نیاز و درخواست رانندگان تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی در خصوص چگونگی عرضه سایزهای فاقد متقاضی (داخل سامانه یا خارج از سامانه) متناسب با تصمیمات کارگروه تخصصی ذیربط اقدام گردد.دفتر امور خدمات بازرگانیمستمر

5) پیرو تصمیمات دستور دوم یکصدو بیست و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/308019 مورخ 1399/12/19) و مباحث مربوط به اقدامات و آمار و اطلاعات برخط واردات و صادرات کالاها از سوی گمرکات جمهوری اسلامی ایران پیگیری مجدد به منظور ایجاد سطح دسترسی برخط از سوی معاونت ذیربط در گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

گمرک جمهوری اسلامی ایرانفوری
6) نظر به ابلاغ خرید تضمینی انواع دانه های روغنی به شماره 20/30157 مورخ 99/12/11 از سوی وزارت جهاد کشاورزی شامل دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه گلرنگ و دانه کلزا و وجود اختلاف قیمت روغن استحصالی با قیمت ها یمصوب و جاری روغن نباتی پیشنهادات لازم در خصوص آثار مالی اختلاف قیمت و نحوه تامین ما به التفاوت ریالی ناشی از آن در جلسه مطرح و مقر گردید مراتب در جلهس کمیته رصد و پایش روغن خوراکی با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و وبدجه به ریاست قائم مقام وزیر در امور بازرگانی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد. همچنین تصمیمات کمیته مذکور به عنوان مصوبه کارگروه تنظیم بازار تلقی می گردد.دبیرخانه کارگروه تنظیم بازاربلافاصله

7) به استناد گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص بخش تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات انواع روغن خام از سوی بانک مرکزی و وجود روغن خام در بنادر کشرو و به منظرو تداوم بخشی و استمرار د رتولید روغن نباتی، متناسب با ابلاغ سهمیه و برش شش ماهه اول سال 1400 روغن نباتی مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از خانوار، صنف و صنعت از سوی معاونت بازرگانی داخلی مقرر گردید:

الف- دفتر امور خدمات بازرگانی نسبت به اعلام میزان ثبت سفارشات انجام شده به منظور تخصیص و تامین ارز واردات انواع روغن خام به انک مرکزی اقدام نماید.

ب- مانده موجودی روغن خام وارد شده به گمرکات و عدم ترخیص کالا به دلیل تعیین و تکلیف تخصیص و تامین ارز احصاء و به بانک مرکزی ارسال تا نسبت به برنامه ریزی برای ترخیص به موقع کالای مذکور اقدام گردد.

ج- بانک مرکزی گزارش میزان تخصیص و تامین ارز واردات روغن خام در سال 99 و 1400 را در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه و مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نسبت به تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالای مذکور برای سه ماهه ابتدای سال 1400 اقدام نماید.

دفتر امور خدمات بازرگانی

 

 

شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن ذیربط و بانک مرکزی

 

 

 

بانک مرکزی

مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

بلافاصله

 

 

یک هفته

دستور دوم: آخرین تصمیمات و اقدامات اجرایی در خصوص تامین و توزیع روغن خوراکی  

8) گزارش سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در شش ماهه اول سال 1400 (موضوع نامه شماره 60/20023 مورخ 99/12/30 معاون بازرگانی داخلی) در جلهس مطرح و مقرر گردید:

الف - شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به برنامه ریزی لازم در خصوص انجام به موقع ثبت سفارش و پیگیری تخصیص و تامین ارز و واردات روغن خام مورد نیاز کارخانجات اقدام نماید.

ب) کارخانجات تولیدی روغن متناسب با ثبت سفارشات انجام شده می توانند نسبت به واردات روغن خام و تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام و اسناد مربوطه را جهت برآورد قیمت تمام شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحویل نمایند. همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به پرداخت وجه به این شرکت ها بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نماید.

شرکت بازرگانی دولتی ایران

 

 

شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن ذیربط

مستمر
ج- پیرو تصمیمات بند (4- 5)‌ یکصدو بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/279097 مورخ 99/11/18) معاونت امور صنایع متناسب با برنامه ابلاغی از سوی معاونت بازرگانی داخلی نسبت به تامین پت و حلب مورد نیاز کارخانجات تا سقف اعلام شده از سوی دبیرخانه کارگروه با قیمت مناسب از طریق بورس یا خارج از بورس با قید فوریت اقدام نماید.معاونت امور صنایعبلافاصله

دستور سوم: ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 00 و نوروز 1400

ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 99 و نوروز 1400 به جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار موکول گردید.

  
سایر  
9) به استناد تبصره (2) ذیل تصمیمات بند 3 یکصدو بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/259521 مورخ 99/10/27)‌پیرامون تعیین تکلیف قیمت تخم مرغ بسته بندی با سطح کیفی A و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره 370/99/22009 مورخ 99/12/17) موضوع در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس تصمیمات جلسه مورخ 1400/1/11 هیات محترم وزیران مبنی بر تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ کشور با مسئولیت وزیر محترم جهاد کشاورزی مراتب از طریق کارگروه مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اقدام گردد.وزارت جهاد کشاورزیبلافاصله

10) مصوبات کمیته کارشناسی کارگروه تامین و نظارت ارز وزارت جهاد کشاورزی مورخ 1400/1/29 در خصوص ارائه برنامه زمانی واردات اعتباری نهاده های کشاورزی، تعیین قیمت پایه وارداتی نهاده ها و نحوه تعیین قیمت های داخلی نهاده های مذکور در جلسه مطرح و مقرر گردید با استناد به اختیارات واگذاری در مصوبه مورخ 1400/1/11 هیئت محترم وزیران مراتب از طریق کارگروه تخصصی ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی اقدام گردد.

وزارت جهاد کشاورزیبلافاصله
11) به استناد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام (نامه شماره 31/33/15704 مورخ 1400/1/28) و پیرو تصمیمات بند (6) یکصدو سی و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/23389 مورخ 1400/1/14)‌ مبتنی بر خرید واردات گوشت مرغ به میزان 50 هزار تن از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با استفاده از ظرفیت و توان شرکت های تابعه انجمن فرآورده های خامی دامی و نیز درخواست شرکت یاد شده در خصوص علاوه بر شرکت های معرفی شده از طرف انجمن مذکور از توان سایر شرکت های متقاضی استفاده گردد. در جلسه مطرح و با تایید شورای خرید و تصویب هیئت مدیره شرکت یاد شده مورد موافقیت قرار گرفت.شرکت پشتیبانی امور دامبلافاصله

12) با عنایت به نامه شماره 99/383686 مورخ 99/11/29 بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان ارائه وب سرویس استعلام درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با ارز 4200 (موضوع بند 2-10 یکصد و بیست و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار)، همچنین پیرو تصمیمات بند 5 جلسه یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/214708 مورخ 99/9/5)، تصمیمات بند 10 یکصدو بیست و یکمین جلهس کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/259521 مورخ 99/10/21) و تصمیمات بند 9 یکصدو بیست و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/308019 مورخ 99/12/16) و مفاد مربوط به شیوه نامه نحوه کنترل رفع تعهد ارزی واردات کالاهای اساسی در زمان ثبت سفارش (ابلاغی طی نامه شماره 60/224078 مورخ 1399/9/19) به شرح زیر اصلاح می گردد:

13) مقرر شد در صورتیکه درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا (نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات)‌برای یک وارد کننده بیشتر از 10 درصد باشد، از هرگونه ثبت سفارش جدید، تخصیص ارز جدید و همچنین ویرایش و تمدید ثبت سفارش های گذشته وی به صورت سیستمی ممانعت به عمل آید.

تبصره 1- درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا از سوی شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور تا 30 درصد بلامانع است.

تبصره 2- به منظور ممانعت از تخصیص ارز جدید، دفتر مقررات صادرات و واردات موظف است نسبت به تعلیق ثبت سفارش های گذشته که تخصیص ارز نداشته اند اقدام نماید.

تبصره 3- دفتر مقررات صادرات و واردات موظف است شیوه نامه موضوع این بند را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت اعمال در سامانه ابلاغ نماید.

 

 

 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دفتر مقررات صادرات و واردات دفتر امور خدمات بارگانی

 

 

شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام

 

 

 

 

دفتر مقررات صادرات و واردات

 

 

 

دفتر مقررات صادرات و واردات و مرک زتوسعه تجارت الکترونیکی

 

 

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
انتخابات 1400
سعید جلیلی
محسن رضایی
سید ابراهیم رئیسی
علیرضا زاکانی
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
محسن مهرعلیزاده
عبدالناصر همتی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
بانک ایران زمین
بانک مسکن
فولاد
بلیط هواپیما
triboon
بانک سرمایه