34 / 1

حسین ظهروند

مراسم احیاء شب نوزدهم در مسجد ارک تهران همراه با بارش رحمت الهی برگزار شد.

کارگزاری فارابی