14 / 1

فؤاد اشتری

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سامانه ۶۰۷۰ در دانشکده علوم پزشکی ایران بازدید کرد. سامانه ۶۰۷۰ به منظور یافتن تخت خالی بیمارستان و همچنین مشاوره و راهنمایی بیماران کرونایی راه‌اندازی شده است.

کارگزاری فارابی