هفته‌ای سخت پیش‌روی برخی استان‌ها/ ضعف نظارت در بستری‌های خانگی / درحالی که آمار شیوع بیماری در پیک چهارم برخی از استان‌ها ثابت یا نزولی شده است مسئولان وزارت بهداشت هشدار می‌دهند این شرایط شکننده و نشانه عادی شدن نیست.

کارگزاری فارابی