32 / 1

فرزاد منتی

علیرضا آرمندمعلم پایه ابتدایی هر روز مسیر ۷۰کیلومتری را میپیماید تا به دانش آموزان روستای صفرشاه که از امکانات اینترنتی و گوشیهای هوشمند محروم هستند,بصورت حضوری آموزش دهد.بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی,کلاسهای درس این روستا در فضای آزاد یک باغ برگزار میشود.آرمند بر روی شیوه های نوین اموزشی تاکید دارد و سعی دارد با استفاده از این شیوه ها,مهارتهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان را تقویت کند.

کارگزاری فارابی