21 / 6

محمد حسن‌زاده

مراسم احیای شب بیست ویکم با حضور مردم و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مهدیه تهران و مسجد موسی بن جعفر (ع) برگزار شد.

کارگزاری فارابی