33 / 1

امین آهویی

مراسم احیای شب بیست و یکم در دانشکده افسری امام علی (ع) با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

کارگزاری فارابی