24 / 1

سید مصطفی تهرانی

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مهدیه امام حسن (ع) با مداحی حاج سعید حدادیان و رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری برگزار شد.

کارگزاری فارابی