30 / 1

فؤاد اشتری

مراسم احیای شب بیست‌و سوم ماه رمضان در آستان امامزادگان جعفر و حمیده خاتون (ع) و هیئت ریحانه الحسین‌(ع)برگزار شد.

کارگزاری فارابی