33 / 1

عبدالرحمن رافتی

مراسم احیای شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکلهای بهداشتی در استادیوم قدس همدان برگزار شد.

کارگزاری فارابی