قدس پایتخت همیشگی فلسطین است. امت اسلامی یک جراحت بزرگی را در وجود خود دارد و آن، مسئله‌ی ملت بزرگ فلسطین و سرزمین تاریخی و مقدس فلسطین است. | رهبر معظم انقلاب

کارگزاری فارابی