8 / 2

امین آهویی

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: دو متهم این پرونده (پدر و مادر بابک خرمدین) در جدیدترین اظهارات خود اعلام کردند در سال‌های گذشته دختر و داماد خود را هم به قتل رسانده‌اند.

کارگزاری فارابی