چک‌های برگشتی زیاد شد/ کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

چک‌های برگشتی زیاد شد/ کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۳۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهـد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از میزان چک‌های معامله شده نشان میدهد بیش از 9 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی حدود 2582 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1399 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.7 درصـد و 26.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 3 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 1318 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اسفندماه سال جاری، 49.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 31.3 درصد، 11 درصد و 7.6 درصـد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 64.2 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.1 درصد)، اصفهان (7.1 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

حدود 8 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 2269 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.8 درصد و 25.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 92.1 درصد و 87.9 درصد وصـول شده است.

درصـد تعـداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در بهمن ماه 1399 به ترتیب معادل 91.9 درصد و 88.8 درصد و در اسفندماه 1398 به ترتیب برابر 89.1 و 88.2 درصد بوده است. در اسفندماه 1399 در استان تهران بیش از 2 میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود 1161 هزار میلیاردریال وصول شد که از نظر تعداد 93.4 درصد و از نظر ارزش 88.1 درصـد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (93.9 درصد)، البرز (93 درصد) و یزد (92.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.2 درصد)، خراسان شمالی (87.4 درصد) و لرستان (87.8 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های قزوین (89 درصـد)، مرکزی (89.3 درصد) و مازندران (88.8 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های هرمزگان (76.5 درصد)، خراسان شمالی (80.1 درصد) و ایلام (80.5 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصـولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

حدود 763 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 312 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1399 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.5 درصد و 37.7 درصد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 7.9 درصد و 12.1 درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن ماه 1399 به ترتیب معادل 8.1 درصد و 11.2 درصد و در اسفندماه 1398 به ترتیب برابر 10.9 و 11.8 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 197 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 157 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 6.6 درصد و از نظر ارزش 11.9 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (15.8 درصد)، خراسان شمالی(12.6 درصد) و لرستان (12.2 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گـیلان (6.1 درصد)، البرز (7 درصد) و یزد (7.5 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (23.5 درصد)، خراسان شمالی (19.9 درصد) و ایلام (19.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های قزوین (10.5 درصد)، مرکزی (10.7 درصد) و مازندران (11.2 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های‌ مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام/

 
واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
میهن
هم برگر
لیموناد
triboon
دیوار
بانک ایران زمین
فولاد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه