عملیات بیت المقدس آخرین حلقه از زنجیره استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان محسوب می‌شود. این عملیات با هدف آزادسازی شهرهای خرمشهر؛ هویزه و نیز پادگان حمید؛ آزادسازی ۶۰۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغال شده؛ رسیدن به مرزهای بین‌المللی و اتخاذ مواضع موزون پدافندی و انهدام حداقل ۲ لشکر از نیروهای ارتش عراق برنامه‌ریزی شد.

کارگزاری فارابی