جام جهانی 2022 قطر
 

جدول برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری

جدول برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری

برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دقایقی قبل برگزار و از شبکه‌های سیما به‌صورت زنده پخش شد.

اولین برنامه‌های تلویزیونی نامزدها به شرح زیر است:

** علیرضا زاکانی با کد 18؛ جمعه 7 خرداد ساعت 01:00 بامداد از شبکه جام جم

** سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با کد 11؛ جمعه 7 خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

** عبدالناصر همتی با کد 12؛ شنبه 8 خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

** محسن رضایی با کد 13؛ یکشنبه 9 خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

** سعید جلیلی با کد 14؛ دوشنبه 10 خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

** محسن مهرعلیزاده با کد 17؛ دوشنبه 10 خرداد ساعت 21:30 شبکه خبر

** سید ابراهیم رئیسی با کد 15؛ سه‌شنبه 11 خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

در ادامه جدول پخش برنامه‌های نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌صورت جداگانه مشاهده می‌کنید:

** برنامه‌های سعید جلیلی در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
دوشنبه 10 خرداد19:15شبکه یک
سه‌شنبه 11 خرداد20:30شبکه دو
سه‌شنبه 11 خرداد22:45شبکه دو
چهارشنبه 12 خرداد01:00شبکه جام‌جم
پنج‌شنبه 13 خرداد20شبکه یک
جمعه 14 خرداد17شبکه چهار
شنبه 15 خرداد18شبکه سه
شنبه 15 خردادمناظره اول
چهارشنبه 19 خرداد20:30شبکه دو
چهارشنبه 19 خرداد22:45شبکه دو
پنج‌شنبه 20 خرداد01:00شبکه جام‌جم
سه‌شنبه 18 خردادمناظره دوم
شنبه 22 خرداد20شبکه یک
دوشنبه 24 خرداد21:30شبکه خبر
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد19شبکه پنج

رادیو:

تاریخساعتشبکه
شنبه 8 خرداد19رادیو جوان
یکشنبه 9 خرداد10رادیو جوان
چهارشنبه 12 خرداد17رادیو فرهنگ
پنج‌شنبه 13 خرداد7رادیو فرهنگ
جمعه 14 خرداد18رادیو ایران
شنبه 15 خرداد07:10رادیو ایران
دوشنبه 17 خرداد9رادیو اقتصاد
سه‌شنبه 18 خرداد16رادیو اقتصاد
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها** برنامه‌های محسن رضایی در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
یکشنبه 9 خرداد19:15شبکه یک
دوشنبه 10 خرداد20:30شبکه دو
دوشنبه 10 خرداد22:45شبکه دو
سه‌شنبه 11 خرداد01:00شبکه جام‌جم
چهارشنبه 12 خرداد20شبکه یک
جمعه 14 خرداد18شبکه سه
شنبه 15 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد20:30شبکه دو
سه‌شنبه 18 خرداد22:45شبکه دو
چهارشنبه 19 خرداد01:00شبکه جام‌جم
پنج‌شنبه 20 خرداد20شبکه یک
سه‌شنبه 18 خردادمناظره دوم
شنبه 22 خرداد21:30شبکه سه
دوشنبه 24 خرداد19شبکه پنج
شنبه 22 خرداد مناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد17شبکه چهار

رادیو:

تاریخساعتشبکه
جمعه 7 خرداد17رادیو فرهنگ
شنبه 8 خرداد7رادیو فرهنگ
سه‌شنبه 11 خرداد18رادیو ایران
چهارشنبه 12 خرداد07:10رادیو ایران
شنبه 15 خرداد9رادیو اقتصاد
یکشنبه 16 خرداد16رادیو اقتصاد
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد19رادیو جوان
سه‌شنبه 25 خرداد10رادیو جوان** برنامه‌های سید ابراهیم رئیسی در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
سه‌شنبه 11 خرداد19:15شبکه یک
چهارشنبه 12 خرداد20:30شبکه دو
چهارشنبه 12 خرداد22:45شبکه دو
پنج‌شنبه 13 خرداد01:00شبکه جام‌جم
جمعه 14 خرداد20شبکه یک
شنبه 15 خرداد19شبکه پنج
یکشنبه 16 خرداد17شبکه چهار
شنبه 15 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد18شبکه سه
پنج‌شنبه 20 خرداد20:30شبکه دو
پنج‌شنبه 20 خرداد22:45شبکه دو
سه‌شنبه 18 خردادمناظره دوم
یکشنبه 23 خرداد20شبکه یک
دوشنبه 24 خرداد01:00شبکه جام‌جم
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد21:30شبکه خبر

رادیو:

تاریخساعتشبکه
جمعه 7 خرداد9رادیو اقتصاد
شنبه 8 خرداد16رادیو اقتصاد
یکشنبه 9 خرداد19رادیو جوان
دوشنبه 10 خرداد10رادیو جوان
پنج‌شنبه 13 خرداد17رادیو فرهنگ
جمعه 14 خرداد7رادیو فرهنگ
سه‌شنبه 18 خرداد18رادیو ایران
چهارشنبه 19 خرداد07:10رادیو ایران
پنج‌شنبه 20 خرداد 9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد** برنامه‌های علیرضا زاکانی در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
جمعه 7 خرداد01:00شبکه‌جام‌جم
چهارشنبه 12 خرداد21:30شبکه خبر
پنج‌شنبه 13 خرداد19:15شبکه یک
جمعه 14 خرداد20:30شبکه دو
جمعه 14 خرداد22:45شبکه دو
شنبه 15 خرداد01:00شبکه جام‌جم
یکشنبه 16 خرداد20شبکه یک
شنبه 15 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد19شبکه پنج
پنج‌شنبه 20 خرداد17شبکه چهار
سه‌شنبه 18 خرداد مناظره دوم
شنبه 22 خرداد18شبکه سه
دوشنبه 24 خرداد20:30شبکه دو
دوشنبه 24 خرداد22:45شبکه دو
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد20شبکه یک

رادیو:

تاریخساعتشبکه
یکشنبه 9 خرداد9رادیو اقتصاد
دوشنبه 10 خرداد16رادیو اقتصاد
چهارشنبه 12 خرداد19رادیو جوان
پنج‌شنبه 13 خرداد10رادیو جوان
یکشنبه 16 خرداد17رادیو فرهنگ
دوشنبه 17 خرداد7رادیو فرهنگ
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد** برنامه‌های سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
جمعه 7خرداد19:15شبکه خبر
یکشنبه 9 خرداد01:00شبکه جام‌جم
دوشنبه 10 خرداد20شبکه یک
جمعه 14 خرداد21:30شبکه خبر
شنبه 15 خرداد20:30شبکه دو
شنبه 15 خرداد22:45شبکه دو
یکشنبه 16 خرداد01:00شبکه جام‌جم
شنبه 12 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد20شبکه یک
پنج‌شنبه 20 خرداد19شبکه پنج
سه‌شنبه 15 خرداد مناظره دوم
یکشنبه 23 خرداد17شبکه چهار
دوشنبه 24 خرداد18شبکه سه
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد20:30شبکه دو
چهارشنبه 26 خرداد22:45شبکه دو

رادیو:

تاریخساعتشبکه
یکشنبه 9 خرداد18رادیو ایران
دوشنبه 10 خرداد07:10رادیو ایران
سه‌شنبه 11 خرداد9رادیو اقتصاد
چهارشنبه 12 خرداد16رادیو اقتصاد
سه‌شنبه 18 خرداد19رادیو جوان
چهارشنبه 19 خرداد10رادیو جوان
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
در رادیو اقتصاد
پنج‌شنبه 20 خرداد17رادیو فرهنگ
جمعه 21 خرداد9رادیو فرهنگ
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد** برنامه‌های محسن مهرعلیزاده در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
دوشنبه 10 خرداد21:30شبکه خبر
چهارشنبه 12 خرداد19:15شبکه یک
پنج‌شنبه 13 خرداد20:30شبکه دو
پنج‌شنبه 13 خرداد22:45شبکه دو
جمعه 14 خرداد01:00شبکه جام‌جم
شنبه 15 خرداد20شبکه یک
یکشنبه 16 خرداد19شبکه پنج
شنبه 15 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد17شبکه چهار
پنج‌شنبه 20 خرداد18شبکه سه
سه‌شنبه 18 خردادمناظره دوم
یکشنبه 23 خرداد20:30شبکه دو
یکشنبه 23 خرداد22:45شبکه دو
دوشنبه 24 خرداد20شبکه یک
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد01:00شبکه جام‌جم

رادیو:

تاریخساعتشبکه
شنبه 8 خرداد9رادیو اقتصاد
سه‌شنبه 11 خرداد19رادیو جوان
شنبه 15 خرداد17رادیو فرهنگ
چهارشنبه 19 خرداد18رادیو ایران
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد** برنامه‌های عبدالناصر همتی در تلویزیون:

تاریخساعتشبکه
شنبه 8 خرداد19:15شبکه یک
یکشنبه 9 خرداد20:30شبکه دو
یکشنبه 9 خرداد22:45شبکه دو
دوشنبه 10 خرداد01:00شبکه جام‌جم
سه‌شنبه 11 خرداد20شبکه یک
یکشنبه 16 خرداد20:30شبکه دو
یکشنبه 16 خرداد22:45شبکه دو
شنبه 15 خردادمناظره اول
سه‌شنبه 18 خرداد01:00شبکه جام‌جم
سه‌شنبه 18 خرداد21:30شبکه خبر
چهارشنبه 19 خرداد20شبکه یک
سه‌شنبه 18 خردادمناظره دوم
شنبه 22 خرداد19شبکه پنج
دوشنبه 24 خرداد17شبکه چهار
شنبه 22 خردادمناظره سوم
چهارشنبه 26 خرداد18شبکه سه

 رادیو:

تاریخساعتشبکه
دوشنبه 10 خرداد18رادیو ایران
چهارشنبه 12 خرداد9رادیو اقتصاد
یکشنبه 16 خرداد22:45رادیو ایران
شنبه 22 خرداد19رادیو جوان
دوشنبه 24 خرداد17رادیو فرهنگ
پنج‌شنبه 20 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
شنبه 22 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها
از رادیو اقتصاد
دوشنبه 24 خرداد9مناظره نمایندگان نامزدها از
رادیو اقتصاد


​​​​​​​با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت برای سفرهای استانی، این امکان فراهم شده که نامزدها با حضور در شبکه‌های استانی، با مردم سراسر کشور سخن گفته و برنامه‌های خود تبیین کنند.

مناظره‌های انتخاباتی نیز از جمله برنامه‌هایی است که مخاطبان زیادی منتظر فرارسیدن و برگزاری آن هستند؛ قرار بود که مناظرات کاندیداها در روزهای دوشنبه 17 خرداد، جمعه 21 خرداد و سه‌شنبه 25 خرداد پخش شود که سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که به‌خاطر پخش مسابقات فوتبال، زمان مناظرات انتخاباتی تغییر خواهد کرد و هر سه مناطره یا یک روز زودتر و یا دیرتر برگزار خواهد شد که اخبار تکمیلی در این‌باره اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
جام جهانی 2022 قطر
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
میهن
مادیران
الی گشت
triboon
بلیط هواپیما