خطر وعده های توخالی، برای نامزدهای ریاست جمهوری

گفتگوی خبرگزاری تسنیم با محمد خوش چهره

 .

کارگزاری فارابی