19 / 1

مسعود شهرستانی

آغاز بکار کمیته شوراها و شهرداری های ستاد آیت الله رئیسی؛ با حضور مهدی چمران ، امیرآبادی(معاون اقشار ستاد آیت الله رئیسی)، جوکار رئیس کمسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و رشیدی رئیس و عضو کمیسیون شوراهای مجلس، آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران، راشدی رئیس کمیته شوراها و شهرداری های ستاد آیت الله رئیسی و جمعی از فرهیختگان، اساتید، فعالین اجتماعی عصر امروز دوشنبه ۱۰ خرداد در ساختمان ستاد شوراها و شهرداری های ستاد آیت الله رئیسی برگزار شد.

کارگزاری فارابی