33 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

آیین بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری منطقه ۲۲ و پروژه های مجموعه فرهنگی-گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس" با حضور دکتر حناچی شهردار تهران و مهندس هاشمی ریاست شورای شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

کارگزاری فارابی