23 / 1

وحید احمدی،فواد اشتری،ناصر جعفری

عصر چهارشنبه ۱۲ خرداد، یکی از خطوط اضطرار گاز مایع در پالایشگاه تهران دچار حریق شد.

کارگزاری فارابی