43 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

سعید جلیلی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز و در ادامه ی برنامه های تبلیغاتی خود ، نشستی با نمایندگان تعاونی ها داشت وبعد به دیدار جمعی از برگزیدگان روستایی در عشق آباد شهرری رفت و از این روستا بازدید کرد.

کارگزاری فارابی