19 / 1

فرزاد منتی

آیین آزادسازی ۵ نفر از محکومان مالی توسط بسیج حقوقدانان در کرمانشاه برگزار شد. تا کنون ۳۵۰ نفر از محکومان مالی توسط بسیج حقوقدانان آزاد شده اند. همچنین مشاوره رایگان حقوقی و ویزیت رایگان پزشکی توسط بسیجیان در زندان مرکزی کرمانشاه انجام می شود.

کارگزاری فارابی