50 / 1

رافتی -پدرام خو -منتی - شریعتی

تبلیغات محیطی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری به مدت یک هفته آغاز شد. این تبلیغات از ۲۰ خرداد‌ماه آغاز و تا ۲۶ همین‌ ماه نیز پایان زمان قانونی آن خواهد بود.

کارگزاری فارابی