30 / 29

مرتضی صالحی

تجمع هواداران سعید جلیلی شامگاه روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ با حضوروسخنرانی دکتر سعید جلیلی در مسجد سید اصفهان برگزار شد

کارگزاری فارابی