پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به سوال خبرنگار نیویورک تایمز درباره تاثیر پیروزی احتمالی رئیسی بر روند مذاکرات

.

کارگزاری فارابی