افزایش حضور مردم پای صندوق های رأی در ساعات پایانی / تمهید شورای نگهبان برای اخذ رأی از همه شرکت کنندگان چیست ؟

.

کارگزاری فارابی