25 / 1

محمدحسن اصلانی

انتخابات ۱۴۰۰ در امام زاده صالح (ع) تهران با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای برگزار شد.

کارگزاری فارابی