30 / 1

عبدالرحمن رافتی

بعد از اتمام زمان شرکت درانتخابات ۱۴۰۰ در همدان،بلافاصله کار شمارش آراء در شعب اخذ رای آغاز شد.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی