آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استان‌ها/ رأی قاطع مردم به "رئیسی" در تمام کشور + جدول

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استان‌ها/ رأی قاطع مردم به "رئیسی" در تمام کشور + جدول

گروه استان‌ها ـ آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری تسنیم، ‌در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که ‌‌از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک‌میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌شرقی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌شرقی

میزان مشارکت

44 درصد

میزان کل آرا

یک میلیون و 132 هزار و 518 رأی

سیدابراهیم رئیسی

755489 رأی

محسن رضایی

153708 رأی

عبدالناصر همتی

173653 رأی

امیرحسین قاضی‌زاده

49668 رأی

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌غربی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان آذربایجان‌غربی

میزان مشارکت

46.3 درصد

میزان کل آرا

924727

سیدابراهیم رئیسی

578733

محسن رضایی

122778

عبدالناصر همتی

187872

امیرحسین قاضی‌زاده

35230

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

میزان مشارکت

54.3 درصد

میزان کل آرا

542926

سیدابراهیم رئیسی

307393

محسن رضایی

54152

عبدالناصر همتی

88198

امیرحسین قاضی‌زاده

20300

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اصفهان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اصفهان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

میزان مشارکت

42 درصد

میزان کل آرا

729087

سیدابراهیم رئیسی

465462

محسن رضایی

76667

عبدالناصر همتی

58112

امیرحسین قاضی‌زاده

36634

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

میزان مشارکت

63 درصد

میزان کل آرا

285194

سیدابراهیم رئیسی

156625

محسن رضایی

40600

عبدالناصر همتی

22544

امیرحسین قاضی‌زاده

7560

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

میزان مشارکت

57.8 درصد

میزان کل آرا

461269

سیدابراهیم رئیسی

310459

محسن رضایی

43069

عبدالناصر همتی

32008

امیرحسین قاضی‌زاده

10471

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

2159504

محسن رضایی

314772

عبدالناصر همتی

395211

امیرحسین قاضی‌زاده

178252

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

میزان مشارکت

52 درصد

میزان کل آرا

395015

سیدابراهیم رئیسی

187743

محسن رضایی

153826

عبدالناصر همتی

14032

امیرحسین قاضی‌زاده

7441

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

میزان مشارکت

74 درصد

میزان کل آرا

422599

سیدابراهیم رئیسی

343106

محسن رضایی

17260

عبدالناصر همتی

23220

امیرحسین قاضی‌زاده

12349

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

میزان مشارکت

54.9 درصد

میزان کل آرا

2536242

سیدابراهیم رئیسی

1862386

محسن رضایی

138452

عبدالناصر همتی

135273

امیرحسین قاضی‌زاده

104915

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خوزستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خوزستان

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

میزان مشارکت

53 درصد

میزان کل آرا

435059

سیدابراهیم رئیسی

279572

محسن رضایی

45671

عبدالناصر همتی

38391

امیرحسین قاضی‌زاده

17426

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

میزان مشارکت

54 درصد

میزان کل آرا

280621

سیدابراهیم رئیسی

203994

محسن رضایی

15280

عبدالناصر همتی

16466

امیرحسین قاضی‌زاده

11394

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

میزان مشارکت

61.79 درصد

میزان کل آرا

1038459

سیدابراهیم رئیسی

541212

محسن رضایی

218012

عبدالناصر همتی

108072

امیرحسین قاضی‌زاده

23539

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان فارس

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان فارس

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

میزان مشارکت

52.14 درصد

میزان کل آرا

492815

سیدابراهیم رئیسی

315401

محسن رضایی

44354

عبدالناصر همتی

39425

امیرحسین قاضی‌زاده

19713

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قم

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قم

میزان مشارکت

53 درصد

میزان کل آرا

444918

سیدابراهیم رئیسی

346010

محسن رضایی

22931

عبدالناصر همتی

22395

امیرحسین قاضی‌زاده

17629

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کردستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کردستان

میزان مشارکت

37.4 درصد

میزان کل آرا

451590

سیدابراهیم رئیسی

185824

محسن رضایی

66895

عبدالناصر همتی

66240

امیرحسین قاضی‌زاده

14775

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

میزان مشارکت

59.8 درصد

میزان کل آرا

1314875

سیدابراهیم رئیسی

1009048

محسن رضایی

71886

عبدالناصر همتی

85728

امیرحسین قاضی‌زاده

30304

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

میزان مشارکت

46 درصد

میزان کل آرا

711252

سیدابراهیم رئیسی

382087

محسن رضایی

98134

عبدالناصر همتی

68998

امیرحسین قاضی‌زاده

22825

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مشارکت

62.58 درصد

میزان کل آرا

344300

سیدابراهیم رئیسی

151087

محسن رضایی

148434

عبدالناصر همتی

12421

امیرحسین قاضی‌زاده

2312

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

میزان مشارکت

61 درصد

میزان کل آرا

825000

سیدابراهیم رئیسی

462000

محسن رضایی

84000

عبدالناصر همتی

139000

امیرحسین قاضی‌زاده

25000

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

میزان مشارکت

56.93 درصد

میزان کل آرا

1132269

سیدابراهیم رئیسی

615208

محسن رضایی

101945

عبدالناصر همتی

132550

امیرحسین قاضی‌زاده

45570

 

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

میزان مشارکت

48 درصد

میزان کل آرا

709400

سیدابراهیم رئیسی

416339

محسن رضایی

160200

عبدالناصر همتی

45997

امیرحسین قاضی‌زاده

12939

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مازندران

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مازندران

میزان مشارکت

60.7 درصد

میزان کل آرا

1502479

سیدابراهیم رئیسی

891225

محسن رضایی

132180

عبدالناصر همتی

103580

امیرحسین قاضی‌زاده

56083

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

میزان مشارکت

51 درصد

میزان کل آرا

537585

سیدابراهیم رئیسی

366899

محسن رضایی

43542

عبدالناصر همتی

31035

امیرحسین قاضی‌زاده

21823

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

میزان مشارکت

58.11 درصد

میزان کل آرا

691407

سیدابراهیم رئیسی

436134

محسن رضایی

61148

عبدالناصر همتی

53230

امیرحسین قاضی‌زاده

20612

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

میزان مشارکت

45.6 درصد

میزان کل آرا

650420

سیدابراهیم رئیسی

440847

محسن رضایی

53262

عبدالناصر همتی

62989

امیرحسین قاضی‌زاده

20626

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

میزان مشارکت

58.36 درصد

میزان کل آرا

428739

سیدابراهیم رئیسی

306080

محسن رضایی

22958

عبدالناصر همتی

34969

امیرحسین قاضی‌زاده

17602

* * * * *

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به‌شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور منتخب)

نام استان

میزان کل آرا

سید ابراهیم رئیسی

آذربایجان شرقی

 

 

آذربایجان غربی

924727

578733

اردبیل

542926

307393

اصفهان

 

 

البرز

729087

465462

ایلام

285194

156625

بوشهر

461269

310459

تهران

 

2159504

چهارمحال و بختیاری

395015

187743

خراسان جنوبی

422599

343106

خراسان رضوی

2536242

1862386

خراسان شمالی

430000

221722

خوزستان

 

 

زنجان

435059

279572

سمنان

280621

203994

سیستان و بلوچستان

1038459

541212

فارس

 

 

قزوین

492815

315401

قم

444918

346010

کردستان

451590

185824

کرمان

1314875

1314875

کرمانشاه

711252

38287

کهگیلویه و بویراحمد

344300

151087

گلستان

825000

462000

گیلان

1132269

615208

لرستان

709400

410172

مازندران

1502479

891225

مرکزی

537585

366899

هرمزگان

691407

436134

همدان

650420

440847

یزد

428739

306080

 

* * * * *

جناب آقای محسن رضایی

نام استان

میزان کل آرا

محسن رضایی

آذربایجان شرقی

 

 

آذربایجان غربی

924727

122778

اردبیل

542926

54152

اصفهان

 

 

البرز

729087

76667

ایلام

285194

40600

بوشهر

461269

43069

تهران

 

314772

چهارمحال و بختیاری

395015

153826

خراسان جنوبی

422599

17260

خراسان رضوی

2536242

138452

خراسان شمالی

430000

36756

خوزستان

 

 

زنجان

435059

45671

سمنان

280621

15280

سیستان و بلوچستان

1038459

218012

فارس

 

 

قزوین

492815

44354

قم

444918

22931

کردستان

451590

66895

کرمان

1314875

71886

کرمانشاه

711252

98134

کهگیلویه و بویراحمد

344300

148434

گلستان

825000

84000

گیلان

1132269

101945

لرستان

709400

157845

مازندران

1502479

132180

مرکزی

537585

43542

هرمزگان

691407

61148

همدان

650420

53262

یزد

428739

22958

* * * * *

جناب آقای عبدالناصر همتی

نام استان

میزان کل آرا

عبدالناصر همتی

آذربایجان شرقی

 

 

آذربایجان غربی

924727

187872

اردبیل

542926

88198

اصفهان

 

 

البرز

729087

58112

ایلام

285194

22544

بوشهر

461269

32008

تهران

 

295211

چهارمحال و بختیاری

395015

14032

خراسان جنوبی

422599

23220

خراسان رضوی

2536242

135273

خراسان شمالی

430000

41616

خوزستان

 

 

زنجان

435059

38391

سمنان

280621

16466

سیستان و بلوچستان

1038459

108072

فارس

 

 

قزوین

492815

39425

قم

444918

22395

کردستان

451590

66240

کرمان

1314875

85728

کرمانشاه

711252

68998

کهگیلویه و بویراحمد

344300

12421

گلستان

825000

139000

گیلان

1132269

132550

لرستان

709400

45620

مازندران

1502479

103580

مرکزی

537585

31035

هرمزگان

691407

53230

همدان

650420

62989

یزد

428739

34969

* * * * *

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

نام استان

میزان کل آرا

امیرحسین قاضی‌زاده

آذربایجان شرقی

 

 

آذربایجان غربی

924727

35230

اردبیل

542926

20300

اصفهان

 

 

البرز

729087

36634

ایلام

285194

7560

بوشهر

461269

10471

تهران

 

178252

چهارمحال و بختیاری

395015

7441

خراسان جنوبی

422599

12349

خراسان رضوی

2536242

104915

خراسان شمالی

430000

18160

خوزستان

 

 

زنجان

435059

17426

سمنان

280621

11394

سیستان و بلوچستان

1038459

23539

فارس

 

 

قزوین

492815

19713

قم

444918

17629

کردستان

451590

14775

کرمان

1314875

30304

کرمانشاه

711252

22825

کهگیلویه و بویراحمد

344300

2312

گلستان

825000

25000

گیلان

1132269

45570

لرستان

709400

15626

مازندران

1502479

56083

مرکزی

537585

21823

هرمزگان

691407

20612

همدان

650420

20626

یزد

428739

17602

 

* * * * *

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک اعلام می‌شود:

ردیفنام استان

میزان مشارکت

میزان کل آرارئیسیرضاییهمتیقاضی‌زاده
1آذربایجان شرقی      
2آذربایجان غربی46.3 درصد924 هزار و 727 نفر رای578 هزار و 733 رای122 هزار و 778  رای187 هزار و 872 رای35 هزار و 230 رای
3اردبیل54.3 درصد542 هزار و 926 نفر رای307 هزار و 393 رای54 هزار و 152 رای88 هزار و 198 رای20 هزار و 300 رای
4اصفهان      
5البرز42 درصد729 هزار و 87 نفر رای465 هزار و 462 رای76 هزار و 667 رای58 هزار و 112 رای36 هزار و 634
6ایلام63 درصد285 هزار و 194 رای156 هزار و 625 رای40 هزار و 600  رای22 هزار و 544  رای7 هزار و 560 رای
7بوشهر57.8 درصد461 هزار و 269 رای310 هزار و 459 رای43 هزار و 69 رای32 هزار و 8 رای10 هزار و 471 رای
8تهران  2 میلیون و 159  هزار و 504 رای314 هزار و 772  رای295  هزار و 211 رای178 هزار و 252 رای
9چهارمحال و بختیاری52 درصد395 هزار و 15 رای187 هزار و 743 رای153 هزار و 826 رأی14 هزار و 32 رأی7 هزار و 441 رأی
10خراسان جنوبی74 درصد‌422 هزار و 599 هزار رای343 هزار و 106 رای‌17 هزار و 260 رای23 هزار و 220 رای12 هزار و 349 رای
11خراسان رضوی 54.9 درصد2 میلیون و 536 هزار و 242 راییک میلیون و 862 هزار و 386 رای138 هزار و 452 رای135 هزار و 273 هزار رای104 هزار و 915 رای
12خراسان شمالی65 درصد430 هزار رای221 هزار و 722 رای36 هزار و 756 رای41 هزار و 616 رای18 هزار و 160 رای
13خوزستان      
14زنجان53 درصد435 هزار و 59 رای279 هزار و 572 رای45 هزار و 671 رای38 هزار و 391 رای17 هزار و 426 رای
15سمنان54 درصد280 هزار و 621 ‌ رأی203 هزار و 994 رأی15 هزار و 280 رأی16 هزار و 466 رأی11 هزار و 394 رأی
16سیستان و بلوچستان61.79 درصدیک میلیون و 38 هزار و 459 رای541 هزار و 212 رای218 هزار و 12 رای108 هزار و 72 رای23 هزار 539 رای
17فارس      
18قزوین52.14 درصد492 هزار و 815 رأی315 هزار و 401 رای44 هزار و 354 رای39 هزار و 425 رای19 هزار و 713 رای
19قم53 درصد444 هزار و 918 رای346 هزار و 10 رای22 هزار و 93122 هزار و 39517 هزار و 629
20کردستان37.4 درصد451 هزار و 590 رای185 هزار و 824 رای66 هزار و 895 رای66 هزار و 240 رای14هزار و 775 رای
21کرمان59.8 درصدیک میلیون و 314 هزار  و 875 رأییک میلیون و 9 هزار رای71 هزار و 886 رای85 هزار و 728 رای30 هزار و 304 رای
22کرمانشاه46 درصد711 هزار و 252  رای382 هزار و 87 رای98 هزار و 134  رای68 هزار و 998 رای22 هزار و 825 رای
23کهگیلویه و بویراحمد62.58 درصد344 هزار و 300 رای 151 هزار و 87 رای 148 هزار و 434 رای12 هزار و 421 رای2 هزار  312 رای
24گلستان61 درصد825 هزار462 هزار رأی 84 هزار رأی، 139 هزار رأی 25 هزار رأی
25گیلان56.93 درصدیک میلیون و 132 هزار و 269 رای615 هزار و 208 رأی101 هزار و 945 رأی132 هزار و 550 رأی45 هزار و 570 رأی
26لرستان48 درصد709 هزار و 400 رای416 هزار و 339 رای160 هزار و 200  رای45 هزار و 997  رای12 هزار و 939 رای
27مازندران60.7 درصدیک میلیون و 502 هزار و 479891 هزار و 225 رای132 هزار و 180 رای103 هزار و 580 رای56 هزار و 83 رای
28مرکزی51 درصد537 هزار و 585366 هزار و 899 رای43 هزار و 542 رای31 هزار و 35 رای21 هزار و 823 رای
29هرمزگان58.11 درصد691 هزار 407 رای436 هزار و 134 رای61 هزار 148 رای53 هزار و 230 رای20 هزار و 612 رای
30همدان45.6 درصد650 هزار و 420 رای440 هزار و 847 رای53 هزار و 262 رای62 هزار 989 رای20 هزار و 626 رای
31یزد58.36 درصد428 هزار و 739 رای306 هزار و 80 رای22 هزار و 958 رای34 هزار و 969 رای17 هزار و 602 رای

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon