19 / 1

محمدعلی مریزاد

جلسه جامعه مدرسین عصر امروز جمعه ۱۸ تیرماه به ریاست آیت الله حسینی بوشهری و با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب برگزار شد.

کارگزاری فارابی