تعداد سوالات خارج از کتاب در کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد / رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۶ سوال کنکور ۱۴۰۰ خارج از کتاب درسی بوده است. تعداد سوالات خارج از کتاب در رشته ریاضی ۸ سوال، در رشته تجربی ۲ سوال و در رشته انسانی هم ۶ سوال بوده است. عداد سوالات خارج از اهداف کتاب درسی در رشته ریاضی ۱۲ سوال و در رشته تجربی ۹ سوال بوده است. تعداد سوالات اشتباه در رشته ریاضی یک سوال و در رشته تجربی ۲ سوال بوده است. باید در سازمان سنجش برای بررسی این موضوع کارگروه تشکیل شود و کارشناسان

کارگزاری فارابی