30 / 1

فرزاد منتی

منطقه ییلاقی 'ویراش' در ارتفاعات کوه‌های مشرف بر روستای زردویی از توابع شهرستان پاوه قرار دارد و به محلی برای کوچ ییلاقی عشایر اورامانات تبدیل شده است.ویراش دارای سه چشمه بوده که متاسفانه بر اثر بحران خشکسالی و کم‌آبی در کشور، تنها یک چشمه آن باقی مانده است که میزان دبی آب این چشمه نیز به یک‌دهم تنزل کرده است.در سالهای گذشته این ییلاق میزبان حدود صد خانوار کوج‌نشین بوده است ولی به دلیل کم‌آبی به سی خانوار تقلیل یافته است.

کارگزاری فارابی