جدایی تدریجی مصدق از مردم، از قیام سی تیر تا کودتای ۲۸ مرداد

مصدق ۳۰ تیر سال ۳۱ و با قیام مردمی به رهبری آیت‌الله کاشانی به قدرت بازگشت، اما چه چیزی موجب شد تا یک سال بعد و در کودتای ۲۸ مرداد از قدرت حذف شود؟

کارگزاری فارابی