نقش اسرائیل در تروریسم اقتصادی علیه سوریه و لبنان

تجاوزات اسرائیل به نفتکش‌ها مقابل سواحل سوریه، یکی از بخش‌های تکمیل‌کننده محاصره ظالمانه تحمیل شده غرب علیه سوریه برای تضعیف اقتصادی و نظامی سوریه است.

کارگزاری فارابی