پیام پیشکسوت تکواندو برای تیم اعزامی ایران به المپیک ۲۰۲۰ توکیو

مرتضی کریمی، سرمربی سابق تیم ملی تکواندو

کارگزاری فارابی