17 / 1

مصطفی حسن زاده

بمناسبت عید قربان،مرکز نیکوکاری مصلی گرگان با حمایت حضرت آیت الله نورمفیدی و خیرین نیک اندیش و همکاری موکب علی بن موسی الرضا (ع) استان گلستان ،طرح ذبح ۷۲ راس گوسفند و توزیع گوشت قربانی دربین نیازمندان اجرا شد.

کارگزاری فارابی