واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر اسلام(ص) هنگام بازگشت از حجة الوداع در ۱۸ ذی‌الحجه سال دهم قمری در غدیر خم، امــام علی (ع) را جانـشیـن خــــود معــرفــی کــرد. حــاضــــران در آن واقــعــــه کـــه بزرگان صـــحابـــه نیز در میــانـشان بودنــــد، با امام علی(ع) بیعت کردند.

کارگزاری فارابی