رهبر انقلاب: حادثه‌ غدیر جزو حوادث و وقایع تردید‌ناپذیر است، حالا در جزئیات و گوشه کناره‌هایش در طول تاریخ بعضی از نویسندگان و تاریخ‌نویسان و امثال اینها یک تردیدهایی سعی کردند ایجاد بکنند که پاسخ داده شده همه‌ی اینها.اصل این واقعه و اینکه رسول مکرم (ص) در این حادثه امیرالمؤمنین را با این عنوان «من کنتم مولای فهذا علی مولای» معرفی کرد، در این هیچ تردید نیست، این جزو وقایع تردیدناپذیر است.

کارگزاری فارابی