المپیک۲۰۲۰ | بوکس، المپیک توکیو و آینده ای روشن

علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس ایران درباره عملکرد دو ملی پوش بوکس در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و آینده بوکس ایران چه می گوید؟

کارگزاری فارابی