المپیک۲۰۲۰ | ناکامی در روزی که ایران امیدوار بود

محسن اثیمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم در گزارش عملکرد روز ششم کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو درباره ناکامی ها می گوید.

کارگزاری فارابی