فروش حدود ۷ هزار میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال/۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شد

فروش حدود 7 هزار میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال/70 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شد

تاکنون مجموعاً ۸۳۶ر۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۸۱ درصد از طریق بازار پول و ۱۹ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در راستای تأمین مالی بهینه، دهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ششم مرداد ماه 1400 برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ 778ر1 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ ، در مجموع 836ر76 میلیارد تومان شامل 836ر6 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 70,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

 دهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 778ر1میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در دهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 06/05/1400

شیوه عرضه/انتشار

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد86

تیر1402

16%

21.45%

بازار سرمایه

934.000

بازار پول

1.868.000

اراد87

خرداد1403

17%

21.77%

14.975.355

جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام

17.777.355

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

 با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 836ر6 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 81 درصد از طریق بازار پول و 19 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ 29/04/1400، در مجموع معادل 74,964 میلیارد تومان شامل 70,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 4,964 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال 1400

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 29/04/1400

مبالغ به میلیون ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

بازار پول

بازار سرمایه

جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 01/03/1400

0

0

0

0

600,000,000

600,000,000

هفته اول

04/3/1400

%20,82

473,000

9,933,000

10,406,000

0

10,406,000

هفته دوم

12/3/1400

%20,82

15.591.240

0

15.591.240

0

15.591.240

هفته سوم

19/3/1400

%20.82

0

0

0

0

0

هفته چهارم

26/3/1400

%20.82

0

0

0

0

0

هفته‌پنجم

01/04/1400

%21,29

2.048.200

0

2.048.200

0

2.048.200

هفته‌ششم

08/04/1400

%21

13.903.965

1.896.340

15.800.305

0

15.800.305

هفته‌ هفتم

15/04/1400

%21.02

5.569.279

231.993

5.801.272

100.000.000

105.801.272

هفته هشتم

22/04/1400

%21.02

0

0

0

0

0

هفته‌نهم

29/04/1400

%21.02

0

0

0

0

0

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

%20.92

37.585.684

12.061.333

49.647.017

700.000.000

749.647.017

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
بیمه ملت
میهن
triboon
دیوار
بانک ایران زمین
فولاد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار