المپیک۲۰۲۰ | تاریخ سازی دختران ایران در روز هفتم المپیک

خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به توکیو در پایان روز هفتم رقابت‌های المپیک که مدالی برای کاروان ایران به همراه نداشت، درباره ناکامی احسان حدادی و تاریخ سازی دختران ایران صحبت کرده است.

کارگزاری فارابی