«مسلم احساس کرد مرگ به او نزدیک شده، اما هنوز کاری داشت که باید انجام می‌داد. برای مسلم، شهادت آسان‌تر از تسلیم‌شدن بود، اما راه دوم را انتخاب کرد که زمانی بخرد بلکه بتواند پیامی برای امام حسین (ع) بفرستد و او را از آمدن منع کند...»

کارگزاری فارابی