هزینه‌های انتخاب رشته کنکور ارقام مختلفی از یک میلیون و گاهی تا ۶۰ میلیون تومان است؛ در این میان در آمد یک هفته‌ای مشاوران کنکور بیشتر از درآمد یکساله یک مهندس و کارگر است.

کارگزاری فارابی